Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 126 od 25.12.2018.)


Akti gradskih opština

RAKOVICA

 • Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu
 • Kadrovski plan Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Upravi Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama iz oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Rakovica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
 • Odluka o izmenama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o proglašenju "Džudo kluba Rakovica" za sportsku organizaciju od posebnog značaja za Gradsku opštinu Rakovica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex