Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 125 od 17.12.2019.)


  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2019. godinu
  • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac" sa oglasom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex