Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 125 od 24.12.2018.)


Akti gradskih opština

VOŽDOVAC

 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Pravobranilaštvu Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana Upravnog odbora Humanitarne fondacije "Srcem za Voždovac"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Poslovni centar - Voždovac" za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Kadrovski plan za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex