Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 124/2022 od 29.12.2022.)


  • Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2023. godinu
  • Odluka o proglašenju nekategorisanih puteva
  • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Barajevo
  • Plan detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Beljina, gradska opština Barajevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP "10. oktobar" Barajevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga proizvoda i usluga JKP "10. oktobar" za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za kulturu Barajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex