Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 124/2021 od 23.12.2021.)


 • Odluka o raspisivanju javnog poziva sa sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda - na području gradske opštine Palilula sa javnim pozivom
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu "Vlada Divljan"
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Palilula
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o razrešenju dva člana i dva zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o imenovanju dva člana i dva zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Mladenovac, Grad Beograd, Republika Srbija i Opštine Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Ispravka Odluke o izmeni Statuta Gradske opštine Čukarica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex