Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 124 od 12.11.2020.)


  • Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova i kriznih timova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2020/2021.
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar
  • Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Vračar" - u likvidaciji za 2019. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar" Beograd - u likvidaciji za 2019. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
  • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju likvidacionog upravnika Ustanove Narodni univerzitet "Božidar Adžija" - u likvidaciji
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o prvoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex