Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 124 od 17.12.2019.)


 • Poslovnik Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2020. godinu
 • Odluka o održavanju čistoće u posebno naseljenim mestima Gradske opštine Zvezdara - teritorija mesnih za- jedinica Veliki Mokri Lug i Mali Mokri Lug
 • Odluka o načinu sprovođenja nadležnosti Gradske opštine Zvezdara u oblasti obrazovanja koje se odnose na mere i aktivnosti na zaštiti i bezbednosti dece u saradnji sa vaspitno-obrazovnim institucijama
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene, specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje, imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o pokretanju inicijative za utvrđivanje naziva parka u Mirijevu koji se nalazi između ulica Mirijevski venac, Radivoja Markovića, Grge Jankesa i Petrarkine ulice
 • Odluka o pokretanju inicijative za postavljanje spomen-obeležja parku u Mirijevu koji se nalazi između ulica Mirijevski venac, Radivoja Markovića, Grge Jankesa i Petrarkine ulice
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku aparata za uklanjanje promena na koži (fibroma, veruka i dr) za potrebe KBC "Zvezdara"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Zvezdara za školsku 2019/20. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije pravobraniocu Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku pravobranioca Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku pravobranioca Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku pravobranioca Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2020. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa u 2019. godini
 • Statut Gradske opštine Zvezdara (prečišćen tekst)
 • Oglas o otuđenju teretnog vozila putem javnog nadmetanja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex