Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 123/2021 od 21.12.2021.)


  • Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2022. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda
  • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex