Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 123 od 17.12.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2020. godinu sa Kadrovskim planom za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene za teritoriju gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije za promociju turizma i zdravog života "Novi Beograd"
 • Statut Gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst)
 • Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex