Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 123 od 24.12.2018.)


  • ODLUKA O DODATNIM OBLICIMA ZAŠTITE PORODILJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2017, 102/2017, 64/2018 i 123/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013, 75/2013, 27/2014, 37/2014, 51/2014, 97/2014, 35/2015, 82/2015, 61/2016, 126/2016, 95/2017 i 123/2018)
  • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU OSOBA KOJE MOGU OSTVARITI PRAVO NA BESPLATNO KORIŠĆENJE OBELEŽENIH PARKING MESTA NA JAVNIM OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2014, 2/2016, 19/2016 i 123/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex