Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 122/2022 od 29.12.2022.)


 • Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2023. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka na području gradske opštine Zemun
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Zemun
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članici Veća Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Zemun"
 • Rešenje o popunjavanju položaja u I grupi - načelnika Uprave Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku rada na položaju
 • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2023. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
 • Odluka Skupštine Gradske opštine Surčin broj I-01-06-00-309/22 od 29. decembra 2022. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva kablovska distribucija Surčin d.o.o. Beograd - Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex