Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 122/2021 od 21.12.2021.)


 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Rakovica
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Vračar
 • Odluka o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o nastavku obavljanja delatnosti Ustanove "Gradski centar za fizičku kulturu" u formi društva sa ograničenom odgovornošću pod nazivom "Gradski centar za fizičku kulturu" d.o.o. Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Biblioteka grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Biblioteka "Milutin Bojić"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Biblioteka "Vlada Aksentijević", Obrenovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Biblioteka "Dimitrije Tucović"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Muzej grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Istorijski arhiv Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Pedagoški muzej
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Muzej afričke umetnosti - zbirka Vede i dr Zdravka Pečara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Muzej automobila - zbirka Bratislava Petkovića
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Kuća legata
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Pozorište na Terazijama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Beogradsko dramsko pozorište
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Jugoslovensko dramsko pozorište
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Pozorište Atelje 212
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Pozorište "Zvezdara teatar"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Bitef teatar
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Pozorište Boško Buha
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Malo pozorište "Duško Radović"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Pozorište lutaka "Pinokio"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Pozorište "Puž"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Omladinsko pozorište "DADOV" Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Kulturni centar Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Ustanova kulturno-obrazovnih delatnosti Dom omladine Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Dečji kulturni centar Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Centar za likovno obrazovanje
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Prodajna galerija "Beograd"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Centar beogradskih festivala
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture - Teatar Vuk
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Ustanove kulture - Pozorište KPGT
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"
 • Odluka o usvajanju Predloga Koncesionog akta o potrebi poveravanja upravljanja sistemom javnih bicikala na teritoriji grada Beograda u postupku javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije
 • Odluka o usvajanju Predloga projekta javno-privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti javnog linijskog rečnog prevoza putnika na akvatoriji grada Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove - Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove - Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove - Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove - Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća kablovska distribucija Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex