Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 122 od 04.11.2020.)


 • Rešenje o određivanju lokacija za formiranje transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada i postrojenjem za razdvajanje reciklabila na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2020/2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj gradske opštine Grocka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj gradske opštine Grocka
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Odluka kojom se utvrđuje da Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu auto-taksi prevoznika na Aerodromu "Nikola Tesla" ("Službeni list Grada Beograda", broj 59/16) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom i odbacuju inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o radu auto-taksi prevoznika na Aerodromu "Nikola Tesla" ("Službeni list Grada Beograda", broj 11/14)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex