Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 122 od 16.12.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pijačni red JKP "Gradske pijace" sa Pijačnim redom
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Krunske, Kneginje Zorke, Njegoševe i Smiljanićeve, Gradska opština Vračar
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za zonu višeporodičnog stanovanja uz Novu kumodrašku ulicu, Gradska opština Voždovac, za urbanističku zonu A, celine A3 i A4
  • Pokazatelj potrošačkih cena u novembru 2019. godine
  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Poslovnik Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2019. godinu
  • Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Lazarevac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex