Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 122 od 21.12.2018.)


  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA BEOGRADA ZA 2019. GODINU REZIME ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex