Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 121/2022 od 29.12.2022.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2023. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Zvezdara za 2023. godinu
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za sanaciju Astrogeodetskog paviljona Astronomske opservatorije i izrade projektne dokumentacije za spoljno uređenje kompleksa Astronomske opservatorije
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o održavanju čistoće u posebno naseljenim mestima gradske opštine Zvezdara - teritorija mesnih zajednica Veliki Mokri Lug i Mali Mokri Lug
 • Odluka o utvrđivanju Velikog Mokrog Luga i Malog Mokrog Luga kao posebno naseljenih mesta na području gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije gradske opštine Zvezdara u stalnom sastavu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o cenama usluga, cenama zakupa poslovnog prostora, cenama postavljanja i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2023. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2022. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex