Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 121/2021 od 21.12.2021.)


  • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe - celina III/1, blokovi 65 i 66, za urbanističku zonu A, Gradska opština Voždovac
  • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Prostorno kulturno-istorijske celine Topčider - II faza, celina 7 - blok između ulica Paštrovićeve, Požeške i Vladimira Radovanovića, Gradska opština Čukarica
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu zapadno od Ibarske magistrale (od petlje na Labudovom brdu do petlje sa Kružnim putem), opština Čukarica, za Blok 1
  • Plan detaljne regulacije za blok između ulica Neznanog junaka, Domentijanove, Ledi Pedžet i Đorđa Radojlovića, Gradska opština Savski venac
  • Plan mesta za postavljanje stanica za iznajmljivanje bicikala na teritoriji grada Beograda
  • Plan za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu u periodu 2019-2029. godine, Gradska opština Novi Beograd (faza IV)
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe - celina III/1, blokovi 65 i 66, za urbanističku zonu A, Gradska opština Voždovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex