Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 121 od 12.12.2019.)


 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki
 • Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2020. godinu
 • Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar naselja (bloka) na području gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o šestoj izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o Pravobranilaštvu Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Odluka o drugoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta - Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Odluka o petoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2019/2020. godine
 • Rešenje o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o prestanku funkcije pravobranioca Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex