Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 121 od 21.12.2018.)


  • Plan detaljne regulacije za deo privredne zone uz auto-put Beograd - Novi Sad kod naselja Batajnica, gradska opština Zemun
  • Plan detaljne regulacije prostora između Batajničkog puta, stambenog naselja i kompleksa specijalne namene "13. maj", reke Dunav i granice Plana detaljne regulacije privredne zone "Gornji Zemun" - zone 3 i 4, gradska opština Zemun (prva faza)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex