Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 120/2021 od 21.12.2021.)


 • Odluka o budžetu Grada Beograda za 2022. godinu
 • Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2022. godini
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite
 • Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o dopuni Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda
 • Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex