Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 120 od 27.11.2020.)


  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2019. godinu
  • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2020. godinu
  • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Mladenovac
  • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex