Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 120 od 11.12.2019.)


  • Poslovnik Skupštine Gradske opštine Surčin
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2020. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola i dodeli nagrada studentima na teritoriji gradske opštine Surčin
  • Odluka o finansiranju sporta iz budžeta Gradske opštine Surčin
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o sklapanju ugovora između Gradske opštine Surčin i građana Boljevaca o izgradnji primarne vodovodne mreže
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o sklapanju ugovora o gasifikaciji domaćinstava na teritoriji gradske opštine Surčin
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex