Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 12/2023 od 22.02.2023.)


 • Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac"
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Ada Ciganlija" Beograd
 • Odluka o dopuni Odluke o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge"
 • Pravila Oktobarskog salona
 • Pravila Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala - BITEF
 • Pravila Beogradskih muzičkih svečanosti - BEMUS
 • Pravila Međunarodnog filmskog festivala - FEST
 • Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma Martovski festival
 • Pravila Međunarodnog susreta dece Evrope "Radost Evrope"
 • Pravila Beogradskog letnjeg festivala BELEF
 • Pravila Međunarodnog takmičenja muzičke omladine
 • Pravila Beogradskog sajma knjiga
 • Pravila Filmskog festivala u Sopotu
 • Pravila Beogradskog džez festivala
 • Pravila Dana slobode
 • Pravila Beogradske zime
 • Pravila Beogradskog leta
 • Plan za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu u periodu 2019-2029, Gradska opština Zvezdara (faza V)
 • Rešenje o prestanku zaštite Spomenika prirode "Dva stabla himalajskog borovca" (Pinus excelsa wall) u Beogradu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Sava centar"
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda 2021-2030

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex