Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 12/2022 od 11.02.2022.)


 • Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Voždovac u stalnom sastavu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Voždovac"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JP "Poslovni centar - Voždovac"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex