Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 12/2021 od 12.03.2021.)


 • Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u nazivu Ustanove "Učenički centar Beograd"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u imenu Fudbalskog kluba "Beograd - Karaburma"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u poslovnom imenu pravnog lica "MPP palata Beograd"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u poslovnom imenu pravnog lica u osnivanju "Hotel Beograd"
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika Gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Pozorište KPGT
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Fondacije za mlade talente Grada Beograda
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Beograda 2011-2020. za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex