Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 12 od 05.02.2018.)


  • Odluka o određivanju Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanih za 4. mart 2018. godine
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije bloka između ulica Banjički venac, Goleške, Rajka Mitića i Generala Pavla Jurišića - Šturma, Gradska opština Savski venac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex