Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 119/2022 od 28.12.2022.)


  • Odluka o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2023. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke o značajnim datumima koje proslavlja - obeležava Gradska opština Mladenovac
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za lokaciju uz Šarplaninsku ulicu, gradska opština Mladenovac
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Učiteljske ulice, gradska opština Mladenovac
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za lokaciju uz Šarplaninsku ulicu, gradska opština Mladenovac
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Učiteljske ulice, gradska opština Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex