Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 119/2021 od 17.12.2021.)


  • Šesta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2021. godinu
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu
  • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac sa oglasom
  • Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2021/2022. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o petoj izmeni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" Obrenovac sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Toplovod" Obrenovac na Odluku NO broj LXXXI-1/2021 od 14. decembra 2021. godine sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o trećoj izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex