Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 119 od 26.10.2020.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2020. godinu
  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2019. godinu
  • Odluka o usvajanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji" za 2019. godinu sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara" u likvidaciji za period od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Zvezdara za školsku 2020/21. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex