Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 119 od 10.12.2019.)


  • Rešenje o iznosu novčanog davanja porodilji, novčanog davanja nezaposlenoj porodilji, novčanog davanja porodilji za prvorođeno dete, novčanog davanja porodilji za trećerođeno dete i novčanog davanja porodilji za blizance za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" sa Cenovnikom
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex