Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 118/2021 od 16.12.2021.)


  • Odluka o promeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex