Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 118 od 21.12.2018.)


 • CENOVNIK USLUGA ORGANIZACIONIH JEDINICA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2018)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014, 96/2014, 81/2015, 125/2016 i 118/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2018)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2015, 126/2016, 2/2017, 43/2017 i 118/2018)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017 i 118/2018)
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ POLICIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2010, 23/2013 i 118/2018)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018 i 118/2018)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2014, 96/2014, 29/2015, 81/2015, 125/2016, 2/2017, 8/2017 - ispr. i 118/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2018)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014, 125/2016, 95/2017 i 118/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2015, 78/2017 i 118/2018)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014, 25/2014 - ispr., 34/2014, 2/2015, 29/2015, 63/2016 i 118/2018)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014 - prečišćen tekst, 86/2016, 19/2017 i 118/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2015, 16/2015, 74/2015, 36/2017, 50/2018 i 118/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBIMA SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I ODREĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2019. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex