Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 117/2022 od 28.12.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd" sa Cenovnikom
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2023. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd" sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Pravilnik o solidarnoj pomoći
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članu Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o osnivanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju v. d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
 • Rešenje o imenovanju v. d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o imenovanju v. d. direktora JP Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP SC "Novi Beograd"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života "Novi Beograd"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života "Novi Beograd"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportski centar "Novi Beograd"
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2023. godinu
 • Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
 • Odluka o cenama, načinu i postupku davanja u zakup, odnosno na korišćenje pokretne i nepokretne imovine kojom upravlja Gradska opština Palilula
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja predškolskih ustanova i osnovnih škola Gradske opštine Palilula za školsku 2022/23. godinu
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja srednjih škola Gradske opštine Palilula za školsku 2022/23. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex