Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 117/2021 od 15.12.2021.)


  • Rešenje o iznosu novčanog davanja porodilji, novčanog davanja nezaposlenoj porodilji, novčanog davanja porodilji za prvorođeno dete, novčanog davanja porodilji za trećerođeno dete, novčanog davanja porodilji za blizance i novčanog davanja porodilji za drugorođeno dete za 2022. godinu
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Prostorno kulturno-istorijske celine Topčider - II faza, celina 7 - blok između ulica Paštrovićeve, Požeške i Vladimira Radovanovića, gradska opština Čukarica
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u novembru 2021. godine
  • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Javnim pozivom
  • Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex