Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 117 od 19.10.2020.)


 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolskih ustanova sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2020/2021. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2020/2021. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2020/2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o razrešenju dužnosti članova Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o razrešenju dužnosti članova Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za period 1. januar - 31. decembar 2019. godine
 • Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za budžet i finansije gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju zastupnika izdvojenog organizacionog dela - ogranka Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti za Izveštaj o radu Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Gradske opštine Surčin za period januar - jun 2020. godine sa Izveštajem

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex