Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 117 od 29.11.2019.)


  • Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2020. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Rakovica za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Rakovica i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica
  • Odluka o dodeli isključivog prava JP "Poslovni centar - Rakovica"
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex