Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 117 od 21.12.2018.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA I MERILA ZA OBIME BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex