Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 116/2022 od 28.12.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2023. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju i utvrđivanju područja mesnih zajednica na teritoriji opštine Voždovac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacija na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Savski venac
 • Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju gradske opštine Savski venac
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2022/2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex