Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 116/2021 od 11.12.2021.)


  • Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova i kriznih timova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2021/2022.
  • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugih rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac za 2021. godinu o korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Lazarevac po osnovu subvencija
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac za 2021. godinu
  • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću Kablovska distribucija, Surčin na Odluku o izmeni Odluke o cenama usluga sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex