Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 116 od 14.10.2020.)


 • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Omladinskom pozorištu "Dadov", Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu "Zvezdara teatar"
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru Komisije za propise, predstavke i predloge
 • Rešenje o izboru Komisije za komunalne delatnosti, urbanizam, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost
 • Rešenje o izboru Komisije za investicije, budžet i finansije
 • Rešenje o izboru Komisije za društvene delatnosti, invalidsku i boračku zaštitu
 • Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Savski venac
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Savski venac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex