Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 115/2022 od 27.12.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluge grejanja sa Cenovnikom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga koje pruža JP "Toplifikacija" Lazarevac sa Cenovnikom
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o sedmoj izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu
 • Odluka o Upravi Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju železničke pruge i železničke stanice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu
 • Odluka o drugoj izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja gradske opštine Obrenovac za školsku 2022/23. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o sedmoj izmeni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" Obrenovac sa Odlukom
 • Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu
 • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex