Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 115/2021 od 06.12.2021.)


  • Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda (Republika Srbija) i Vlade Sankt Peterburga (Ruska Federacija)
  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
  • Odluka o dodeli nagrade Gradske opštine Čukarica "Matija Ban" za 2021. godinu
  • Odluka o potvrđivanju odluke Veća Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika i zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o imenovanju zamenika predsednika i zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
  • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima GO Surčin sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika za angažovanje komunalnog radnika prema trećim licima sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta Jakovačka kumša sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex