Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 114/2022 od 27.12.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradski vodovod i kanalizacija" na Odluku o ceni za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Parking servis" na Cenovnik usluga za parkiranje vozila povlašćenih kategorija korisnika na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja sa Cenovnikom
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Parking servis" na Cenovnik usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja sa Cenovnikom
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Stari grad za 2023. godinu
 • Odluka o stalnim manifestacijama od značaja za gradsku opštinu Stari grad
 • Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod"
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja UK "Parobrod" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada UK "Parobrod" za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex