Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 114/2021 od 01.12.2021.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o pokretanju procesa izrade plana razvoja Gradske opštine Vračar za period 2021-2027
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Beogradske elektrane"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradska čistoća" Beograd
 • Aneks 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JVP "Beogradvode"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Infostan tehnologije"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Beograd-put"
 • Aneks 2. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Putevi Beograda"
 • Aneks broj 3 Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd" Beograd
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Beogradska tvrđava"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd
 • Aneks V Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Beograd
 • Aneks V Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Javno osvetljenje" Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex