Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 114 od 06.10.2020.)


 • Rešenje o dopuni Rešenja o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanju na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2020. godinu
 • Odluka o stalnoj manifestaciji "Budućnost Voždovca"
 • Rešenje o izboru Komisije za privredu, budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Komisije za organizaciju i normativna akta Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Komisije za predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Komisije za ravnopravnost polova Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za mlade Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za kulturu i informisanje Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za poljoprivredu Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za obrazovanje, sport i omladinu Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Voždovac"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Voždovac"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predstavniku osnivača u Skupštini Privrednog društva "Sportski centar Voždovac" d.o.o. Beograd
 • Rešenje o imenovanju ovlašćenog predstavnika osnivača u Skupštini Privrednog društva "Sportski centar Voždovac" d.o.o. Beograd
 • Rešenje o razrešenju upravitelja "Humanitarne fondacije - srcem za Voždovac"
 • Rešenje o imenovanju upravitelja "Humanitarne fondacije - srcem za Voždovac"
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora "Humanitarne fondacije - srcem za Voždovac"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora "Humanitarne fondacije - srcem za Voždovac"
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove "Voždovački centar - Šumice"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove "Voždovački centar - Šumice"
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove "Voždovački centar - Šumice"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora "Voždovački centar - Šumice"
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove "Voždovački centar - Šumice"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove "Voždovački centar - Šumice"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članovima Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Novi Beograd
 • Aneks III Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex