Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 113/2021 od 30.11.2021.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca sa Odlukom i Cenovnikom
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za propise
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za budžet i finansije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Strategije lokalnog održivog razvoja gradske opštine Surčin 2021-2030. godine
 • Aneks III Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex