Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 113 od 05.12.2018.)


 • Rešenje o ispravci Rešenja o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Koreničke, Mokroluške nove i Kružnog puta - Padina, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

Akti gradskih opština

LAZAREVAC

 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom

MLADENOVAC

 • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o značajnim datumima koje proslavlja - obeležava Gradska opština Mladenovac

OBRENOVAC

 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o petoj izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca o dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

SURČIN

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Surčin
 • Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Posebnog programa Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija

 • Odluka Advokatske komore Beograda broj 469/2018 od 15. novembra 2018. godine
 • Odluka Advokatske komore Beograda broj 470/2018 od 15. novembra 2018. godine
 • Odluka Advokatske komore Beograda broj 471/2018 od 15. novembra 2018. godine

Ispravke

 • Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Građevinske tehničke škole "Branko Žeželj", Beograd


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex