Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 112/2021 od 29.11.2021.)


 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Zemun
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni centar Zemun" i imenovanju novog predsednika i člana Nadzornog odbora
 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
 • Pravilnik o drugoj izmeni i dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o petoj dopuni Cenovnika usluga Preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex