Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 112 od 25.11.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o petom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o zvanju počasni građanin gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmenama Odluke o Upravi Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica
 • Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o Upravi Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o osnivanju Turističke organizacije gradske opštine Čukarica
 • Odluka o dodeli nagrade gradske opštine Čukarica "Matija Ban" za 2019. godinu
 • Rešenje o konstatovanju prestanka mandata člana Veća Gradske opštine Čukarica Zdravka Topalovića
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Sportske organizacije Čukarica
 • Statut Gradske opštine Surčin (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex