Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 112 od 30.11.2018.)


  • Plan detaljne regulacije područja severno od Ovčanskog puta, oko rekreativnog kompleksa "Ćuran", gradska opština Palilula
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju saobraćajnice Partizanski put (Dragoslava Srejovića) sa pripadajućom infrastrukturom, dogradnju rezervoara i rekonstrukciju crpne stanice "Pionir", u delu od Volgine do Jovanke Radaković, gradska opština Zvezdara i gradska opština Palilula


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex